• sepisování obchodních smluv
  • zakládání obchodních společností včetně sepisu všech dokumentů
  • změny právních forem společností
  • převody obchodních podílů
  • likvidace společností
  • zajištění zápisu v obchodním rejstříku
  • vymáhání a správa pohledávek z obchodních vztahů soudní cestou
  • sepisování smluv o postoupení pohledávek
  • zastupování u soudů a jiných orgánů ve shora uvedených věcech
právník, advokát, advokátka, smlouvy, likvidace, změny, sepisování, převody, vymáhání, zastupování