• od roku 1995 činnost správce konkurzní podstaty podle
    zák. č. 328/91 Sb.
  • od 1.1.2008 činnost insolvenčního správce podle
    zák. č. 182/2006 Sb.

Reference:
insolvenční řízení

právník, advokát, advokátka, činnost správce konkurzní podstaty, insolvenčního správce, zastupování věřitelů a dlužníků