je absolventkou právnické fakulty UJEP v Brně, kterou ukončila v roce 1986. Od roku 1994 je advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 2466. Specializuje se na insolvenční právo. Od roku 1995 vykonávala činnost správce konkurzní podstaty a od roku 2008 je zapsána v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Je členkou Spolku východočeských insolvenčních správců.

Certifikáty:

právník, advokát, JUDr. Eva Mlčochová, advokátka, právnička